Locatie
OPEK
Prijs
7 euro per persoon
Onderwijsgraad
Basisonderwijs derde graad, Secundair onderwijs eerste graad
Leeftijd
10+ & 12+
Organisator
fABULEUS

Het puin van Eden draait om twee beste vrienden die met de jaren uit elkaar zijn gegroeid. Plots staan ze weer oog in oog. Er ontstaat een onhandige pingpong tussen het nu en het verleden.

Erbij horen of niet. Aanpassen of niet. Wat is normaal? En wie bepaalt de norm? Inspiratiebron én doelgroep zijn die jongeren voor wie het onbekommerde spelen stilaan naar de achtergrond verdwijnt. In de plaats komt een ingewikkeld spel van sociale verhoudingen. Een spel dat niet meer stopt wanneer de schoolbel gaat en dat meedogenloos inzoomt op alles wat ‘raar’ is.

Schrijvers/regisseurs Freek Mariën en Carl von Winckelmann creëren samen met acteurs/makers Wanda Eyckerman en Arend Pinoy een voorstelling rond (non)-conformisme. Hoe verandert je gedrag, of zelfs je persoonlijkheid, onder invloed van de blik van de ander? Deze vragen spelen niet enkel tussen de acteurs, maar ook tussen de toeschouwers: het publiek wordt medeplichtig en speelt een inhoudelijke rol in de voorstelling als 'oordelende groep'.

Het puin van Eden wordt bewust gemaakt voor jonge tieners uit de laatste graad basisonderwijs én de eerste graad secundair onderwijs: een overgangsleeftijd waarop kinderen geconfronteerd met groepsdruk, de blik van de ander, met ideeën over ‘normaal’ en ‘niet normaal’. De makers willen onderzoeken hoe de voorstelling qua spel, vorm en tekst bij de leefwereld van deze niet-meer-kinderen-en-nog-geen-pubers kan aansluiten.

van en met Wanda Eyckerman, Freek Mariën, Arend Pinoy en Carl von Winckelmann

Nina Vandeweghe

Meer info: http://www.fabuleus.be