Locatie
30CC/Minnepoort
Prijs
7 euro per persoon
Onderwijsgraad
Secundair onderwijs tweede graad
Leeftijd
vanaf 15 jaar
Organisator
30CC

'Konijn met pruimen' speelt zich af ten huize van pa en ma Van Campenhout. Knoert van een villa, wagenpark voor de deur met een gemiddelde uitstoot van om en bij de 300 gram CO2 per kilometer per vehikel. Met de thermostaat permanent op minimum 27 graden, gezworen vleeseters, kortom: mensen voor wie het begrip ‘duurzaamheid’ er enkel op wijst dat het leven steeds duurder wordt. Er is een etentje gepland voor de verjaardag van hun zoon Wim, die meteen zijn nieuw lief voorstelt: Evelyne, een bio-ingenieur die voor een ngo werkt. Evelyne blijkt zowat in alles het tegendeel van het echtpaar, en steekt haar mening niet onder stoelen of banken – wat enigszins nefast is voor de feestvreugde …
Wat volgt is niet louter een conflict tussen twee generaties, maar evenzeer tussen leefgewoonten, consumptiepatronen en visies op onze verhouding tot deze planeet. Een komisch, tragisch, hilarisch, grotesk vertoon, terwijl de gemoederen geleidelijk oververhit raken en het konijn-met-pruimen langzaam zwart blakert in de oven.

De voorstelling 'Konijn met pruimen' maakt deel uit van het groter project rond ecologie ‘Olie drijft boven’. ‘Olie drijft boven’ heeft een educatieve als een artistieke component, en speelt zich zowel op school als in de theaterzaal af. Dit traject bestaat uit een nagesprek en gratis 2 lesuren over het thema ecologie in de klas door een projectmedewerker van Bos+, lesmap en infosessie leerkrachten.

Educatief traject
Konijn met pruimen
BOS+
Naast de theatervoorstelling omvat het project ook een gratis traject op school. Het doel van het hele project is immers niet alleen de bewustwording van een complexe problematiek; het wil jonge mensen er ook toe aanzetten zich te engageren om duurzame veranderingen door te voeren in hun eigen leven, in hun school, en finaal in de hele maatschappij.

BOS+ is een organisatie die zich als enige in Vlaanderen al meer dan 40 jaar inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. BOS + wil deze missie tastbaar maken. De organisatie klopte daartoe aan bij Laika, dat zich graag engageert voor allerlei projecten waarin maatschappelijke problematieken aan de kaak worden gesteld.
De vraag tot samenwerking betrof een specifiek project: wilde Laika een theatervoorstelling maken over aardolie-ontginning in het Amazonegebied? En over de hiermee gepaard gaande ontbossing, milieuverontreiniging, sociale ontwrichting en gezondheidsproblemen?
Bos+ stelt deze actuele problematiek allerminst als een ver-van-mijn-bed-show. In tegendeel: de westerse manier van produceren en consumeren is hiermee onlosmakelijk verbonden. We willen alles en we willen het nu. Onze ecologische voetafdruk is verpletterend. Onze economie is volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. En, zo stelt Bos+, het ontbreekt ons niet aan kennis over de nefaste gevolgen van deze attitude op het milieu en op de mens, maar aan betrokkenheid en daadkracht. Daarom wil Bos+ deze problematiek aankaarten, in het bijzonder bij jongeren.
Laika stemde toe en vroeg aan de Vlaamse auteur Dimitri Verhulst – auteur van onder meer De helaasheid der dingen en Godverdomse dagen op een godverdomse bol – om een theatertekst te schrijven. In deze tekst wordt de hele problematiek samengebald in een zeer herkenbare situatie.
De voorstelling illustreert hoe Bos+ & Laika de complexe problematieken aankaarten: niet op een simplistische, sloganeske manier, maar via een artistieke creatie die, zonder belerend te zijn, ons een spiegel voorhoudt - die impliciet de vraag stelt ‘waar zijn we mee bezig?’.

tekst Dimitri Verhulst van en met Aïcha Cissé, Janne Desmet, Frank Dierens, Jo Roets, Mieke Versyp en een jonge acteur foto Bill Owens

©Bill Owens

Download