Locatie
30CC/Wagehuys
Prijs
7 euro per persoon
Duur
70'
Onderwijsgraad
Secundair onderwijs derde graad
Organisator
30CC

"Hoe meer ge rechtdoor rijdt, hoe meer de poorten zich openen,

hoe dichter ge komt bij het oog van de storm.

En net als ge denkt, het valt hier nog wel mee,

dan sluiten de poorten achter u en zit ge in Brussel.

Mensen van ’t gehucht Lemmeke komen daar niet.

En ik

ik sta daar tussen.

Ik ben geboren en getogen in een boerendorp tussen de ontluikende witloofkroppen. Een normale jeugd achter de rug. Niets op aan te merken. Dan komt er iets aan het licht wat de kroppen verzwegen.

Ik heb twee identiteiten en kan niet terug naar huis. Eerst komen de vragen. Dan komen de keuzes. En u in twee snijden, dat gaat niet. Je ne sais plus sur quel pied danser.”

  • In Le Chicon positioneert deze jonge theatermaker zich in de ruimte tussen verleden en heden, geworteld in interculturele grond - bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Daar waar het gekende en het onbekende, de verwachtingen en de verlangens, het juk en de breekijzers tot een innerlijke verscheurdheid leiden. Wat werp je van je af en wat wens je te koesteren, welke offers breng je en welke frisse impressies eigen je jezelf toe in het vormen van een gebalanceerde identiteit?
  • Le Chicon is een persoonlijke queeste. Een zoektocht naar een eigen plek in de veranderlijke maatschappij, naar erkenning en gemoedsrust.

Maxime Waladi studeerde in 2016 af aan LUCA Drama. Tijdens het maakproces van zijn eerste voorstelling Le Chicon vond Waladi een compagnon de route in Zouzou Ben Chikha. Bijgevolg kwam hij terecht bij theatergezelschap Action Zoo Humain, dat maar wát graag de schouders zet onder zijn imposante gestalte, natuurlijk charisma en innemende geestdrift.

tekst & regie Maxime Waladi, Zouzou Ben Chikha met Maxime Waladi kostuum Marij De Brabandere

Meer info: http://www.actionzoohumain.be