Gepland op:

  • 02/05/2019 - 13:00
  • 07/05/2019 - 10:00
Locatie
Cinema ZED - Vesalius
Prijs
4,50 euro per persoon
Duur
70'
Onderwijsgraad
Secundair onderwijs tweede graad, Secundair onderwijs derde graad
Organisator
Cinema ZED

DOCUMENTAIRE - NL gesproken

In “Leuven '68” blikken we terug op de woelige jaren 1966 t.e.m. 1968, waarin een heuse studentenrevolte het land doet daveren op haar grondvesten. De revolte, een voorbode van een grote golf studentenrevoltes wereldwijd, is zowel een reactie tegen het starre, autoritaire beleid van de bisschoppen als strijd voor een autonome Nederlandstalige universiteit in Vlaanderen. Zowel een strijd voor emancipatie, inspraak en democratisering als een hevig woedende taalstrijd. “Leuven '68” is een zeldzaam moment in de geschiedenis waar links en rechts, in een monsterverbond, samen revolteerden.

De revolte heeft grote consequenties: de regering valt, de tot dan toe unitaire politieke partijen splitsen in Franstalige en Nederlandstalige partijen en de grootste universiteit van het land splitst. Maar de effecten op lange termijn zijn nog ingrijpender: in '68 revolteert een nieuwe generatie tegen de oude. Er wordt komaf gemaakt met de oude machthebbers, bourgeoisie en establishment, tegen de macht om de macht. De “soixant-huitards” worden een begrip. Er staat een generatie op die onze wereld verandert. “Leuven '68” betekent het einde van een tijdperk en is in vele opzichten een mijlpaal in de geschiedenis van België.

“Leuven '68” is een vierde historische documentaire (na “De Brand van Leuven” (2014), “Leuven Autovol & Autovrij” (2015) en “De Leuvense Scene”(2016)) waarin belangrijke hoofdstukken uit de Leuvense geschiedenis worden belicht. Ook deze 3 documentaires zijn beschikbaar voor schoolvertoningen. Contacteer Cinema ZED voor meer info.

Voor deze documentaire is een uitgebreid educatief lessenpakket gemaakt door de Erfgoedcel Leuven, in samenwerking met Mooss VZW. Voor deze lesmap, kan je mailen naar erfgoedcel@leuven.be om een digitale versie ervan te verkrijgen.

Wil je deze (of een andere) film op een ander moment boeken in Cinema ZED? Kijk op www.filmklap.be voor meer info.