Locatie
in de klas
Prijs
gratis
Onderwijsgraad
Secundair onderwijs derde graad
Organisator
Erfgoedcel Leuven

Leuven '68 toont het ontstaan en verloop van de legendarische studentenrevoltes aan de Universiteit van Leuven. De film focust op de jaren 1966-1968 en belicht de belangrijkste momenten uit deze woelige jaren: van de publicatie van het mandement van de bisschoppen over de ondeelbaarheid van de universiteit tot de oprichtingen van een Franstalige universiteit in Louvan-La-Neuve. Doorheen de documentaire worden ook paralellen getrokken met talloze internationale studentenrevoltes, waaronder die van Amerika, Frankrijk en Mexico.

Educatief aanbod derde graad secundair

Het lespakket is opgebouwd uit vier thema's: omgaan met verschillende bronnen, (jongeren)cultuur in de jaren '60, politiek en Leuven '68 actueel. Als leerkracht kan je op basis hiervan zelf kiezen op welke aspecten je inzoomt en hoeveel lessen je er aan wil besteden. Naast historische aspecten, komen ook actuele thema's aan bod, waardoor het lespakket ruimer kan gebruikt worden dan enkel in de les geschiedenis.


Praktisch

Vanaf april 2018 kan je als geïnteresseerde leerkracht een gratis exemplaar van de DVD van de documentaire en het lespakket digitaal opvragen bij de Erfgoedcel Leuven via erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 89.

Gratis voor scholen uit Leuven en de buurgemeenten.

Meer info: http://www.erfgoedcelleuven.be/