In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan schoolmetcultuur bezorgt. Indien je dat wenst, schrappen of corrigeren we deze gegevens. Je mailt hiervoor naar schoolmetcultuur@leuven.be.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.