Locatie
Buchenwald/Weimar
Prijs
302 euro per persoon
Onderwijsgraad
Secundair onderwijs, Secundair onderwijs derde graad
Leeftijd
6de jaar secundair onderwijs
Organisator
30CC

Inschrijven gebeurt uitsluitend door het officiële inschrijvingsformulier (onderaan de foto) ingevuld, voor 5 september 2022, door te sturen naar info@30CC.be.

Het concentratiekamp van de trage dood: Buchenwald werd voor vele opgepakte Leuvenaars tijdens Wereldoorlog II het eindpunt van hun leven. De levensomstandigheden in concentratiekampen zoals Buchenwald waren mensonterend: lichaam en geest werden geleidelijk aan uitgeschakeld. Hard labeur in de oorlogsindustrie, medische proeven, de willekeur van het SS-personeel en beestachtige verblijfsomstandigheden joegen onschuldige burgers de dood in.

10 km verwijderd van Buchenwald bevindt zich Weimar. Weimar, de stad van Goethe, Schiller, de Bauhaus Akademie,… is tevens het provinciestadje waar in 1918 de eerste Duitse democratie werd uitgeroepen.

577, 4 the distance between staat open voor alle laatstejaars van het secundair (+/- 20 leerlingen van eenzelfde school) onderwijs van Leuvense scholen, ongeacht de onderwijsrichting en is erop gericht om verschillende schoolprofielen samen te brengen. De diversiteit van de groep is zonder meer een belangrijke meerwaarde om na te denken over maatschappelijke vraagstukken zoals democratie, tolerantie, vooroordelen, uitsluiting,…enz.

“Kunnen deelnemen” wordt bepaald door een aantal criteria, die een invloed hebben op het welslagen van het project voor alle deelnemers.

  • Engagement van de begeleidende leerkrachten (voorbereidende vergaderingen met andere deelnemende scholen, actieve deelname aan het programma te Weimar, actieve begeleiding tijdens en na de activiteiten en workshops, …).
  • Een degelijke voorbereiding van de deelnemende leerlingen garanderen via de verschillende leervakken of vakoverschrijdende activiteiten.
  • Akkoord gaan met een gemeenschappelijk (maar democratisch opgesteld huisreglement) tijdens het verblijf in Weimar.
  • Getuigen over de verworven indrukken en ervaringen tijdens een terugkomdag op 19 april 2023 in de Schouwburg van Leuven.

credits
30CC –  Gedenkstätte Buchenwald,  Klassik Stiftung Weimar, EJBW

Dank aan alle begeleidende leerkrachten!

Meer info: https://www.ejbweimar.de/de/veranstaltungen/detail/snapshot-project-leuven-belgien-9/2020/

Download