De partners van School met cultuur doen er alles aan om er voor te zorgen dat een bezoek in schoolverband volledig coronaproof kan gebeuren. Lees per partner de geldende veiligheidsmaatregelen.


30CC

 • Een paar dagen voor het bezoek aan het theater krijgen de scholen een mail met informatie over de meest recente richtlijnen en te volgen procedures in het theater. Bij symptomen van Covid-19 wordt gevraagd om niet naar het theater te komen.
 • Aan de scholen wordt gevraagd om 30’ voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn.
 • Alle schoolgroepen worden buitenshuis ontvangen. Het aantal deelnemers wordt genoteerd.
 • De klassen worden verzocht om buiten te wachten tot zij worden toegelaten in de zaal.
 • Ondertussen desinfecteren de leerlingen hun handen. Medewerkers van 30CC voorzien handgel per groep/klas.
 • Toiletbezoek gebeurt één voor één en onder begeleiding van een medewerker. Spoelen van de toiletten gebeurt met het deksel dicht.
 • Er is geen georganiseerde vestiaire. De leerlingen nemen zoveel mogelijk hun jassen mee binnen. Desnoods kunnen rugzakken achtergelaten worden in de foyer en nemen de leerlingen deze zelf terug op zonder tussenkomst van het onthaalpersoneel.
 • Alle klassen worden door een medewerker naar hun zitplaats begeleid.

-12 jaar: klasbubbels en geen afstand onderling

+12 jaar: 2 stoelen wordt vrij gelaten

 • In het circulatieplan wordt er uitgegaan van eenrichtingsverkeer.
 • Zowel bij de in- als uitstroom dienen de scholen de richtlijnen van het onthaalpersoneel te volgen.
 • Aan de ingang zal ten alle tijden een onthaalmedewerker staan.
 • Er wordt aan de leerlingen gevraagd hun plaats niet te verlaten, enkel bij hoogdringendheid.
 • Indien nodig kunnen kinderen een zitverhoogje nemen en op een aparte plaats terugleggen (ontsmetten)
 • Alle medewerkers, begeleiders en leerkrachten dragen steeds een mondmasker en hanteren de social distancing bij elk contact met andere volwassenen. Ook tijdens de voorstelling.
 • De locatie wordt voor en na de voorstelling voldoende verlucht.
 • Annuleren in geval van overmacht (o.a. pandemie) kan kosteloos na overleg tot en met aanvang van de voorstelling.

Cinema ZED

De Bib Leuven

Erfgoedcel Leuven

Erfgoedcel Leuven biedt twee kunsteducatieve pakketten aan die je zelf in de klas kan gebruiken. Alleen de coronamaatregelen van jouw school zijn dus van toepassing.

M Leuven

M Leuven biedt op dit ogenblik per onderwijsniveau slechts 1 rondleiding aan. Die rondleiding is volledig aangepast aan de geldende maatregelen. Na de Paasvakantie wordt het aanbod opnieuw verruimd. 

Een mondmasker is verplicht boven de 12 jaar.

Informatie van de Vlaamse overheid

Extra-murosactiviteiten zullen dit schooljaar niet op dezelfde manier verlopen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je terecht voor de laatste updates. 

Het organiseren van extra muros activiteiten is afhankelijk van de fase en het onderwijsniveau.

Basisonderwijs

*Fase geel: extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. Personeel en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na.

*Fase oranje: extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn zwemlessen. Personeel en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na.

*Fase rood: extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

Secundair onderwijs

*Fase geel en oranje: extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding en de zwemlessen. Personeel en leerlingen leven wel de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de samenleving na.

*Fase rood: extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

Op basis van de huidige richtlijnen kunnen de meeste secundaire scholen momenteel niet of slechts zeer beperkt gebruik maken van ons aanbod. Vermits deze richtlijnen nog kunnen veranderen willen we hen echter nu al de kans geven om vrijblijvend in te tekenen op onze extra-murosactiviteiten.