Na de religieuze hervormingen van Elisabeth en Jacob I weken vele Ierse katholieken met 'Irish Colleges' naar diverse Europese steden uit, meestal universiteitssteden. In 1607 stichtten Ierse minderbroeders het Iers college in Leuven, enerzijds als verblijfplaats en opleidingshuis voor minderbroeders, anderzijds als voornaam filosofisch-theologisch en wetenschappelijk centrum.

Na de Franse Revolutie werd het kloostergebouw met het oog op andere functies sterk verbouwd, om in 1920 zijn oorspronkelijke kloosterfunctie weer te krijgen. Sinds 1984 richt het Leuven Institute for Ireland in Europe vzw er opleidingen en seminaries in rond Europese thema's. De nood aan een congresruimte deed overgaan tot volledige restauratie en herinrichting naar ontwerp van het Ierse bureau Murray O Laoire Architects i.s.m. Ro Berteloot uit Gent.

Tegen de wanden kwam een beperkt aantal akoestische panelen en werd een uitschuifbare tribune ingebracht. De oorspronkelijke kapelvloer verdween onder een houten vloer om de verwarming enzomeer te verstoppen. Op het doksaal kwamen drie gesloten vertaalcabines. Het stucwerk en de lambrisering bleven bewaard.

De kapel wordt ook ingezet voor concerten (klassieke muziek, Ierse muziek), tentoonstellingen, filmvertoningen en toneelopvoeringen.

Janseniusstraat 1
3000 Leuven

Bereken jouw route »